נוהל דירוג וניקוד טריאתלטים בליגת הטריאתלון הישראלי

 • ניקוד ודירוג יינתנו לטריאתלטים חברי איגוד הטריאתלון בלבד   (חברים אשר שילמו דמי חבר שנתיים)
 • הניקוד יינתן בתחרויות שהוגדרו כתחרויות ליגת הטריאתלון הישראלי בלבד.
 • מינימום תחרויות לקביעת דירוג – 4 תחרויות במהלך שנה קלנדרית.
 • דירוג אישי:
  א. בוגרים ספרינט קבוצות גיל החל מגיל 20 (נשים וגברים).
  ב. בוגרים אולימפי קבוצות גיל החל מגיל 18 (נשים וגברים).
  ג.  נוער 18-19 (בנים בנות).
  ד.  נוער צעיר 16-17 (בנים בנות).
  ה.  נערים מיני ספרינט 14-15 (בנים בנות).
  ו.  ילדים 8, 9, 10, 11, 12, 13 (בנים בנות).
  ז.  פאראטריאתלון (נשים גברים)
 • שיטת הניקוד:
  א.  על פי שיטת הניקוד שנהוגה ב ITU ( איגוד הטריאתלון העולמי), כאשר המקום הראשון מקבל 100 נקודות השני 7.5% פחות וכן הלאה (להלן טבלת ניקוד במספרים אבסולוטיים)
מיקום בתחרותניקוד
1100
293
386
480
574
668
763
858
954
1050

ב.  הניקוד יחולק בתחרויות ל-10 מקומות הראשונים בלבד בכל קטגוריה.
ג.  כל מקצה יהיה בעל מקדם ניקוד להלן :

סוג התחרותמקדם הכפלהמקדם הכפלה לאליפות ישראל
אולימפי1.53
ספרינט12
נוער12
מיניספרינט12
אורבן ספרינט12
ילדים12
חצי איש ברזל3
 • דירוג בוגרים וקבוצות גיל: טריאתלטי/ת בקבוצות הגיל יוכל/תוכל להתמודד על ניקוד אולימפי, ניקוד ספרינט וניקוד אורבן ספרינט.
 • ניקוד בחצי איש ברזל בגן שמואל יתווסף לדירוג ארוך (גנ"ש) וייספר בדירוג סבב הסופי בניקוד האולימפי, בישראמן דירוג חצי איש ברזל הוא באולימפי.
 • TRI TEAM ISRAEL יבחרו בדירוג מקצה האולימפי בלבד.
 • דירוג האגודות/קבוצות: בהתאם לצבירת הניקוד באישי של חברי הקבוצה.