במהלך שנת הטריאתלון 2020*, עם קיום תחרויות הליגה, יתעדכנו כאן תוצאות שוטפות של מיקום המובילות והמובילים בקטגוריות השונות בליגת הטריאתלון הישראלי ובליגת הילדים בטריאתלון. אופן ניקוד התחרויות מופיע בכתבה המקושרת.

-יש לציין, התוצאות שרואים כאן הן שוטפות ואינן תוצאות טקס דירוג הסבב השנתי, תוצאות עבור הטקס מתפרסמות באופן נפרד אחרי סיום שנת התחרויות לקראת הטקס.

*אנו בתהליכי עדכון ניקוד דירוג הסבב לשנים הבאות, אנו נעדכן ברגע שיצאו סיכומים