הנחות שונות

בעמוד זה ניתן למצוא הסברים לגבי ההנחות השונות באיגוד

למחירון לשנת 2021 לחצו כאן!
להסבר מסמכים לחצו כאן!

הסבר הנחות שונות

 • הנחת משפחה מדרגה ראשונה בלבד- רישום לתחרויות*

  לחברי האיגוד בלבד, אחרי ששילמו חברות שנתית לאיגוד.
  לבני משפחה מדרגה ראשונה, הורים וילדים בלבד

  על הספורטאי להעלות צילום תעודת זהות כולל הספח של אם/אב המשפחה

  המסמך יאושר עד סוף שנה קלנדרית 31.12 ויעניק הנחת 10% על תחרויות* איגוד הטריאתלון

  *מלבד תחרויות בהן יצויין ללא הנחות

 • על הספורטאי להעלות מסמך חתום ע"י הספורטאי* כי הוא מתחייב שלא להתחרות בתחרויות המתקיימות בשבתות, הכולל שם מלא, תאריך, ת.ז וחתימה.

  *ספורטאי מתחת לגיל 18 יעלה אישור חתום ע"י הורה/אפוטרופוס.

  המסמך יאושר עד סוף שנה קלנדרית 31.12 ויעניק הנחה ברישום לחברות/חידוש חברות שנתית באיגוד הטריאתלון, הספורטאי לא יכול לבצע רישום לתחרות שמתקיימות בשבת.

 • על הספורטאי להעלות מסמך אישור רשמי/תעודת נכות המעיד/ה על מצב בריאותי של הספורטאי.

  המסמך/תעודה י/תאושר עד סיום התקופה כפי המצוין במסמך/תעודה, וי/תעניק הנחה ברישום לחברות/חידוש חברות שנתית באיגוד הטריאתלון ובתחרויות האיגוד במקצה הפאראטריאתלון (בלבד).

 • *תואר ראשון בלבד המוכר ע"י המל"ג (לאתר המל"ג לחצו כאן)

  על הספורטאי להעלות מסמך חתום ע"י המזכירות האקדמית במוסד הלימודים.

  המסמך יאושר עד סוף שנה קלנדרית 31.12 ויעניק הנחה ברישום לחברות/חידוש חברות שנתית באיגוד הטריאתלון.

 • *בשירות חובה (בלבד)

  על הספורטאי להעלות צילום כרטיס חוגר.

  הכרטיס יאושר עד סיום התקופה כפי המצוין בכרטיס, ויעניק הנחה ברישום לחברות/חידוש חברות שנתית באיגוד הטריאתלון ובתחרויות האיגוד במקצה האולימפי/ספרינט חיילים(בלבד).

  *בקבלת הנחה זו אין כפל הנחות

 • *לחברי נבחרת ואקדמיה פעילים בלבד.

  על הספורטאי להעלות אישור חברות בנבחרת/אקדמיה חתום אשר מקבלים פעם בשנה באופן רישמי מהועדה המקצועית.

  האישור יאושר עד סוף שנה קלנדרית* 31.12, ויעניק הנחה ברישום לחברות/חידוש חברות שנתית באיגוד הטריאתלון ובתחרויות האיגוד.

  *או מוקדם יותר בהוראת הועדה המקצועית

  *בקבלת הנחה זו אין כפל הנחות

 • *ללא אפשרות לרישום לתחרויות האיגוד

  חברות לחברי צוות שיפוט וצוות שאינו מתחרה בתחרויות האיגוד.