צוות המשרד

 • עדנה טווילי- מנהלת משרד, ומנהלת חשבונות ראשית
 • דקלה טווילי- מנהלת ספורט הישגי, תיאום ותכנון
 • גבריאלה פפרמן- עוזרת יו"ר
  תפקידים נוספים:
  מנהלת שירות לקוחות
  מנהלת פעילות ועדות האיגוד

הועדה המקצועית

 • ישראל לוינסון – יו"ר הועדה 
 • יניב אשכנזי – משקיף, מנהל ביחידה לספורט הישגי
 • עידן סנדק – מנהל מקצועי
 • אורי זילברמן – מאמן לאומי
 • אור ברגר – מאמן, ע. מאמן לאומי
 • ליאור כהן – מאמן, ע. מאמן לאומי
 • עידו קצנלנבוגן – מאמן
 • הראל זילברמן – מאמן, חבר הנהלה
 • גיא כפתורי –  מאמן
 • דורן שפריר – מאמן
 • רון לוינסון – מדריך, ספורטאי עבר
 • הילה אופשטיין – מאמנת
 • ניר יגודה – מאמן

ועדת תחרויות

 • מיכאל זיו
 • מיכל ברם
 • שרה צלח

ועדת שיפוט ובקרה

 • הראל זילברמן- יו"ר הועדה
 • גבריאלה פפרמן
 • יוסי רובננקו

ועדת ילדים ונוער

 • יו"ר הועדה- מיכל ברם
 • נציגת האיגוד- גבריאלה פפרמן
 • אור ברגר
 • אור שדות
 • טלי אביב
 • יואב ביטון
 • ניר יגודה
 • עידו קנצלנבוגן
 • רן אלתרמן
 • שרון מעוז

ועדת כספים

 • רונן זבליק – יו"ר הוועדה 
 • מיכאל זיו – מורשה חתימה

ועדת שיווק, מדיה וחסויות

 • הראל זילברמן- יו"ר הועדה
 • גבריאלה פפרמן
 • מושיקו (רועי) חכם
 • מיכאל זיו

לנהלי ועדת מדיה לחצו כאן!

אחראי קורונה ויו"ר ועדת קשר עם אגודות וקבוצות

 • יוסי רובננקו

ממונה על הטרדות מיניות

 • שרה צלח

ועדת משמעת

 • עו"ד דן שלו – יו"ר הוועדה 
 • עו"ד אילן שרקון
 • עו"ד טל פרנקל
 • עו"ד משה גליקו

בית דין עליון

 • כב' השופטת (בדימוס), עו"ד בלהה כהנא – יו"ר הוועדה
 • עו"ד יואל שבתאי
 • עו"ד חגי פגירסקי
 • עו"ד מיכל פורת
 • עידו מאורי

ועדת ביקורת

 • רו"ח פיני גולן- יו"ר הוועדה
 • אילת קלעי
 • אלעד כץ

מנכ"ל האיגוד

 • מיכאל זיו, ממלא מקום מנכ"ל

ועדת אתיקה

 • פרופסור יותם לוריא

יועץ משפטי

 • עו"ד דורון אלקיים

ממונה תחום DOPING

 • דניאל הרשטיין

מנהל TriTeam Israel

 • ליאור כהן