לימודי תואר בהוראה בחינוך גופני למאמנים ולספורטאים בכירים

מאמנים וספורטאים יקרים

לאור הצלחת הפרויקט המשותף של המכללה האקדמית בוינגייט,

עם הפיקוח החינוך הגופני במשרד החינוך ומינהל הספורט במשרד התרבות והספורט,

החלו אשתקד 24 מאמנים וספורטאים בכירים את לימודיהם במסלול מיוחד לתואר בהוראה לחינ"ג.

אנו שמחים להביא לידיעתכם כי החלה הרשמה לשנה"ל הבאה.

התוכנית הייחודית נועדה למאמנים וספורטאים בכירים העומדים בתנאי הקבלה המפורטים בדף המידע המצורף.

בברכת חג פסח שמח וכשר

 

שלמה סביה

מנהל האגף להכשרת מאמנים