בטבלה הבאה רשומים כל המאמנים והמדריכים המוסמכים עפ"י רשימות האיגוד.

החלוקה הינה לפי אזורי פעילות והסמכה: