החלטת הנהלה בנושא הקורונה

תאריך הישיבה :29.04.2020

מקום הישיבה : החלטה במייל, עקב מגבלות הקורונה

נוכחים: מיכאל זיו, מיכל ברם, שרה צלח, איילת פאוסט אשד, איסי לוינסון, יוסי רובננקו, רונן זבליק והראל זילברמן

 

 • הקורונה , יצרה בעיות אמיתיות בכל פעילות הספורט והאימונים. ההוראות משתנות חדשות לבקרים ולא תמיד ברור מה מותר ומה אסור
  לצורך מתן אפשרות לספורטאי הישג להתאמן בוינגייט , אנו נדרשים דחוף , למעשה כבר מחר ,למנות אחראי קורונה באיגוד אשר יעמוד גם מול הקבוצות באופן שוטף . במסגרת המינוי , יעמוד יו"ר הועדה בהמשך בכל הקשור להגדלת מספר החברים באיגוד ושיוכם לקבוצות
  הצעה להחלטה
  מינוי יוסי רובננקו לתפקיד זה .
  יוסי הביע הסכמתו והמינוי אושר במייל על ידי כל המשתתפים

  דובר- מיכאל זיו