סיכום ישיבה מקצועית 19.08.20

  • אורי העביר סקירה לגבי ספורטאים שיצאו ויצאו לתחרויות בחו"ל.
  • קיימנו דיון בנושא השתלמויות מאמנים ורעיונות איך לקדם נושא חשוב זה – הוקם צוות לטיפול הנושא – עידן סנדק, יניב אשכנזי, עידו קצנלנבוגן ודורן שפריר.
  • סוכם על השקת תוכנית ETU Next Generation Challenge לגילאי 15-19 בישראל ניהול הפרוייקט – רון לוינסון בשיתוף פעולה עם מאמני הסגלים עידו קצנלנבוגן וגיא כפתורי.
  • בניית תקנון נבחרת לספורטאי ומאמני נבחרת ישראל – עידן סנדק, הראל זילברמן ודורן שפריר.
  • קיימנו דיון על יחסי הגומלין בין האגודות לבין מסגרות האימון של האיגוד- נקים צוות חשיבה שיכלול את מיכאל זיו ,אורי זילברמן,שרה צלח, יניב אשכנזי, רונן זבליק, גיא כפתורי ואיסי לוינסון.

בברכה,
ישראל לוינסון
יו"ר הועדה המקצועית