נוכחות ופרוט הדיון

להלן סיכום ישיבת הועדה המקצועית שהתקיימה ב 4.10.18

מיקום הישיבה : משרדי איגוד הטריאתלון הישראלי, כפר המכביה, רמת גן.

 • נוכחים:, הראל זילברמן, שרה צלח, ברוך קרן, עידן סנדק, עמי מגן, יניב אשכנזי.
 • חסרו: גיא כפתורי, אורי זילברמן, חלי רוזנשטיין, אור ברגר, ניר יגודה

דיון והחלטות

 • החל מאולימפיאדת טוקיו 2020, תחרות השליחים תופסת מקום מרכזי במשחקים האולימפיים.
  עידן סנדק סקר את ראשי הפרקים של תכנית השליחים הישראלית אשר אמורה לצאת לפועל משנת 2019.
  המטרה היא להרכיב קבוצה איכותית אשר תתחרה במספר תחרויות שליחים בינ"ל ותהווה את השלד לתחרות הקריטריון לאולימפיאדה באפריל 2020 וכן ל 2024.
  כמו כן החליטה הועדה בשיתוף שרה צלח, יו"ר ועדת הילדים, כי החל משנת 2019 יוכנסו במקביל לחלק מתחרויות הילדים תחרויות שליחים לגילאי 14 ומעלה לצורך איתור ומיון ספורטאים למקצה הזה ברמה הבינלאומית.

 • הועדה המקצועית מבקשת לחדד כי לא יותר אירובר בתחרויות ילדים.
  בנוסף, החליטה הועדה כי יהיה איסור על שימוש באירובר גם במקצי המיני ספרינט, קרי, עד גיל 15 כולל ובתחרויות קריטריון אשר במרחק המיני ספרינט.

 • הועדה החליטה כי החל משנת 2019 ואילך לא יותר שימושבאופניי כביש לילדים בגיל 8 (ילידי שנת 2011).
  החל משנת 2020 ההגבלה תחייב גם את גילאי 9 (ילידי 2011) ומטה.
  בחינה נוספת של הנושא תתבצע בתחילת שנת 2020.

 • בקשה של יו"ר הועדה מהמאמנים לגייס כמה שיותר קהל לעידוד הספורטאים הישראלים במקצים השונים ובייחוד ביום א' בבוקר במקצה השליחים.

 • הועדה אישרה את כניסת הספורטאים הבאים לסגל נבחרת ישראל :
  U23 – נעם פישמן, עידן אפיסמון
  נוער – איתמר לבנון, רז חיים, איליי כאסקי, רוני כהן, רוני זבליק, שני צביטוב, נוגה גוטליב, איה אביגד.
  נבחרת ישראל כוללת כיום 21 ספורטאים.
  כמו כן, התקיים דיון באשר לאיכות וכמות הספורטאים בנבחרת והוחלט כי בישיבה הבאה יובאו ע"י המנהל המקצועי והמאמן הלאומי קריטריונים לכניסה והישארות בנבחרת ישראל לשנת 2019.

מאת עידן סנדק, יו"ר ועדה מקצועית