עידכון נושאי דיון והחלטות בישיבה מן המניין של הועד המנהל

תאריך הישיבה :18/04/19

מקום הישיבה : רמת גן, משרדי איגוד הטריאתלון הישראלי

נוכחים: מיכאל זיו , יוסי סולניק , רונן זבליק , איילת פאוסט אשד , עמי מגן ,מיכל ברם ,    ליאור פדרבוש

הוזמן : יוסי רובננקו

התנצל : עמית גנני

 

דיון והחלטות

 • נמסרו עדכונים ונערך דיון בנושא קיצוץ תקציב

  דובר- רונן זבליק

 • הוצגו  חברי ההנהלה החדשים ליאור פדרבוש, מיכל ברם

  דובר- מיכאל זיו

 • נערך דיון בנושא יחסי בציבור ונמסר עדכון על המהלכים הבאים הצפויים

  דוברים- עמי מגן, יוסי רובננקו

 • הוחלט על קיום הבחירות בחצי הראשון של פברואר 2020

  החלטה התקבלה פה אחד

  דובר- מיכאל זיו

 • נמסר עדכון בנושא תחרויות בוגרים , ילדים ושליחים

  דובר- יוסי סולניק

 • הוחלט על הקמת ועדת בחירות

  עו"ד דורון אלקיים היועץ המשפטי של האיגוד – יו"ר , יעל דגן – חברה , גבריאלה פפרמן – חברה

  ההחלטה התקבלה פה אחד

  דובר- מיכאל זיו