ישיבת הנהלה 07.2019

תאריך הישיבה :18/07/19

מקום הישיבה : רמת גן, משרדי איגוד הטריאתלון הישראלי

נוכחים: מיכאל זיו, רונן זבליק, איילת פאוסט אשד, עמי מגן, מיכל ברם,

הוזמן: רו"ח פיני גולן

התנצלו: יוסי סולניק, ליאור פדרבוש, עמית גנני

דיון והחלטות

 • הוצג וניתן הסבר לגבי מצבו הכספי של האיגוד. חלק מהחובות לאיגוד הועברו בימים האחרונים ומחכים לשאר

  דובר- רונן זבליק

 • הוחלט על קיום הבחירות בסוף השבוע הראשון של חודש פברואר בתאריכים 7-8.2.2020

  אושר פה אחד

   

  דובר- מיכאל זיו

 • הוצג על ידי גזבר האיגוד מצבת הספורטאים אשר עשו 4 תחרויות ומעלה בשנת 2018. לעומת 2017, יש גידול של 107 ספורטאים. המטרה היא להמשיך בהגדלת מספר הספורטאים אשר יעשו לפחות 4 תחרויות בשנה

  דובר- רונן זבליק

 • נמסר דיווח על פעילות ועדת ילדים , פגישות שנערכו ותוכניות לעתיד

  דוברת- מיכל ברם

 • נמסר דיווח על אליפות אירופה לקדטים שנערכה בקיצבוהל אוסטריה

   

  דוברת- איילת פאוסט אשד