סיכום ישיבת הנהלה 30.07

תאריך הישיבה :30.07.2020

מקום הישיבה : משרדי איגוד הטריאתלון

נוכחים: מיכאל זיו, איילת פאוסט אשד, איסי לוינסון, הראל זילברמן, מיכל ברם, רונן זבליק ושרה צלח

התנצלו: יוסי רובננקו ומושיקו חכם 

דיון והחלטות

 • ניתנה סקירה על תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2020. נשאלו שאלות וניתנו תשובות תוך התייחסות לאפקט הקורונה בכל הקשור לפעילות האיגוד
  דובר- רונן זבליק

 • ניתנה סקירה על מצב התחרויות במחצית הראשונה של השנה, הכנות לקיום אירועים במחצית השניה של השנה, כולל אירועים שבוטלו בחצי הראשון.
  הכל כפוף לאישור של קיום תחרויות במתווה כזה או אחר.
  לוח התחרויות ל 2021 הולך ומתגבש ואנו מקווים לתוכנית אירועים מלאה ומעניינת
  דוברות- מיכל ברם ושרה צלח

 • ניתן דיווח על פעילות הספורט ההישגי במחצית הראשונה של השנה ותחזית פעילות, ארצית ובינלאומית, בכפוף למגבלות ואי הוודאות לגבי מצב הקורונה בארץ ובעולם.
  דובר- איסי לוינסון

 • נמסר דיווח על פתיחת קורס שיפוט בקרוב והשתלמות לשופטים ותיקים. כל זה, כצעד מקדים לחידוש פעילות התחרויות
  דובר- הראל זילברמן