עידכון נושאי דיון והחלטות בישיבה מן המניין של הועד המנהל

תאריך הישיבה :12/06/19

מקום הישיבה : רמת גן, משרדי איגוד הטריאתלון הישראלי

נוכחים: מיכאל זיו, יוסי סולניק, רונן זבליק, איילת פאוסט אשד, עמית גנני

הוזמן: רו"ח פיני גולן

התנצלו: עמי מגן, מיכל ברם, ליאור פדרבוש

דיון והחלטות

 • הוצגה טיוטת הדו"ח הכספי לשנת 2018 כולל הדו"חות והביאורים הנלווים על ידי גזבר האיגוד אשר ענה על שאלות שנשאל .

  הוחלט פה אחד לאשר הצגת הדו"חות באסיפה הכללית הקרובה

  דובר- רונן זבליק

 • על פי חוות דעת היועץ המשפטי עו"ד דורון אלקיים המשמש גם יו"ר ועדת הבחירות , עובדת האיגוד גבריאלה פפרמן אינה יכולה לשמש כחברת בוועדת הבחירות. במקומה , אושרה מירב ברגר אלעזרי אשר הייתה חברה גם בוועדת הבחירות של שנת 2016 , כחברת הועדה לבחירות הקרובות

  אושר פה אחד

   

  דובר- מיכאל זיו