סיכום ישיבת הנהלה 25.06

תאריך הישיבה :25.06.2020

מקום הישיבה : הוד השרון

נוכחים: מיכאל זיו, איילת פאוסט אשד, איסי לוינסון, הראל זילברמן, יוסי רובננקו, מיכל ברם, מושיקו חכם, רונן זבליק ושרה צלח

הוזמנו: פיני גולן, איילת צלקה ואלעד כץ- חברי ועדת הביקורת 

דיון והחלטות

 • הוצגה טיוטאת הדוחו"ת הכספיים לשנת 2019. התקיים דיון, נשאלו שאלות וניתנו הסברים.
  החלטה: אושר פה אחד להציג הדוחו"ת באסיפה הכללית השנתית

  דובר- רונן זבליק

 • הוצג התקציב השנתי לשנת 2020. נשאלו שאלות וניתנו הסברים לגבי השלכות הקורונה על פעילות האיגוד בכלל והתקציב בפרט.
  החלטה : התקציב לשנת 2020 מאושר פה אחד

  דובר- רונן זבליק

 • אושר פה אחד חידוש פוליסת הדירקטורים ונושאי המשרה.

  דובר- רונן זבליק

 • אושר פה אחד מינויה של שרה צלח כאחראית מניעת הטרדה מינית באיגוד חלף איילת פאוסט אשד.
  דובר- מיכאל זיו

 • אושר פה אחד מינויה של שרה צלח כחברה בועדת תחרויות.

  דובר- מיכאל זיו

 • מבצע חברות חצי שנתי. מאחר והרוב המוחלט של תחרויות האיגוד יתקיים בחצי השנה השניה, כולל כאלו שתוככנו אך בוטלו עקב הקורונה בחצי הראשון, לא יתקיים מבצע חברות חצי שנתי.
  החלטה: אושר פה אחד.

  דובר- מיכאל זיו

 • אושר פה אחד צירופו של יוסי רובננקו לועדת שיפוט ובקרה

  דובר- הראל זילברמן

 • נמסר דיווח ופרטים מלאים על תלונה שהוגשה לועדת האתיקה כנגד חבר הנהלה. התלונה נדחתה על כל סעיפיה על ידי ועדת האתיקה – פרופסור יותם לוריא
  התקיים דיון בהנהלה והוחלט ששלושה מחברי ההנהלה יפגשו עם מגיש התלונה להבהרת נוספת.

  דובר- מיכאל זיו

 • התקיים דיון בנושא הצורך בהגדלת מספר חברי האיגוד בכלל והשתתפות בתחרויות בפרט אל מול מודל ההכנסות העכשווי באיגוד ( דמי חבר שנתיים + דמי רישום לתחרות),
  כמו כן צויין כי מספר המשתתפים בתחרויות הינו חלק ממנגנון קביעת התמיכה הממשלתית בענף הטריאתלון ולכן יש חשיבות בהגדלת מספר המשתתפים.
  סוכם כי לישיבה הבאה יוצגו ע"י יוסי רובננקו הצעות לשיפור בתחום.

  דובר- רונן זבליק