ישיבת הנהלה 21.11

תאריך הישיבה :21/11/19

מקום הישיבה : רמת גן, משרדי איגוד הטריאתלון הישראלי

נוכחים: מיכאל זיו, איילת פאוסט אשד, יוסי סולניק , רונן זבליק, ליאור פדרבוש

התנצלו:  מיכל ברם, עמי מגן, עמית גנני

דיון והחלטות

 • לקראת סוף השנה , התקיים דיון נרחב

  בנושא הספורט ההישגי. נדונו הכנות אולימפיות והענף המועדף אשר מהווים עיקר המקורות לספורט ההישגי .הכספים הינם כספי מדינה המוקצים לאיגוד על פי תוכנית ברורה , מפורטת ושמית ומגובים בתוכניות מאושרות מראש של עשרות סעיפים. כל שקל שיוצא במסגרת התוכנית, מבוקר על ידי היחידה לספורט הישגי ומועבר לביקורת נוספת של מנהל הספורט. כל שינוי , ולו הקטן ביותר , מוגשת בקשה מיוחדת על ידי האיגוד ליחידה לספורט הישגי ומנהל הספורט ורק אם אושרה , מתעדכנת התוכנית בהתאם . באתר האיגוד , מפורטים כללי התמיכה לספורטאי ההישג בצורה ברורה , מפורטת ומחולקת לפי קבוצות הגיל.

  דובר- מיכאל זיו

 • התקיים דיון בנושא מיסי החבר לשנת 2020 על כל סעיפי החברות השונים. יפורסמו תוך זמן קצר.

   

  דובר- רונן זבליק

 • התקיים דיון בנושא מבצע חידוש חברות לשנת 2020 שיתקיים בחודש דצמבר. הפרטים יפורסמו.

   

  דובר- רונן זבליק

 • נמסר דיווח בנושא ההכנות לקראת אליפות ישראל באילת.

   

  דובר- יוסי סולניק