ישיבת הנהלה 19.02

תאריך הישיבה :19.02.2020

מקום הישיבה : רמת גן, משרדי איגוד הטריאתלון הישראלי

נוכחים: מיכאל זיו, איילת פאוסט אשד, מיכל ברם, איסי לוינסון, מושקי חכם, רונן זבליק, הראל זילברמן

התנצלו:  יוסי רובננקו, שרה צלח

נכחו: פיני גולן, אלעד כץ חברי ועדת ביקורת 

דיון והחלטות

 • בעלי זכות חתימה – מיכאל זיו , רונן זבליק – אושר פה אחד

  גזבר – רונן זבליק – אושר פה אחד

  יו"ר ועדת ילדים ונוער – מיכל ברם – אושר פה אחד

  ממונה על הטרדה מינית ויו"ר קבוצות גיל – איילת פאוסט אשד – אושר פה אחד

  ועדת מדיה וגיוס חסויות – יו"ר הראל זילרבמן , מושיקו חכם חבר – אושר ע"י 6 נוכחים , אחד נמנע
  עקב העדרותו של יוסי רובננקו , הוחלט להציע לו חברות בועדה זו לכשיחזור

  ועדת שיפוט – הראל זילברמן . אושר פה אחד

  יו"ר ועדה מקצועית – איסי לוינסון  אושר פה אחד

  דובר- מיכאל זיו

 • אושרה פה אחד החלפת קטנוע האיגוד. הקטנוע בן 4 שנים , למעלה מ 50,000 ק"מ וסובל מתקלות בתכיפות הולכת וגדלה

  דובר- מיכאל זיו

 • אשרור נסיעת היו"ר

  לכנס ראשי האיגודים האירופאים – אושר פה אחד

  אישור נסיעת הי"ר במסגרת תפקידו כחבר ועדת הביקורת של האיגוד האירופאי לרומא להכנת דו"ח הביקורת השנתי . טיסה על חשבון האיגוד האירופאי – אושר פה אחד

  אישור נסיעת היו"ר בנובמבר לפריז לבחירת יו"ר האיגוד העולמי. האיגוד העולמי מממן הנסיעה ב 700 $ – אושר פה אחד

  דובר- מיכאל זיו

 • נמסר דיווח על תוצאות כספיות לא סופיות ולא מאושרות של שנת 2019 לעומת ה התוצאות של  2018

  נמסר סטטוס תביעות משפטיות – אין תביעות מול האיגוד. יש אחת משנת 2015 המכוסה בביטוח צד ג של האיגוד

  דובר- רונן זבליק

 • אושרה פה אחד הפקת סרט תדמית – הדרך לטוקיו ביוזמת הועד האולימפי ועל ידי חברה שנבחרה על ידם. הועד משתתף ב 50% מעלות ההפקה והסרט יישאר רכוש בלעדי של האיגוד לשימושים נוספים.

  דובר- מיכאל זיו

 • נמסר דיווח על ביטוח דירקטורים בנסגרת האיגוד. כל דירקטור מבוטח בחצי מליון דולר

  דובר- רונן זבליק

 • אושרה פה אחד לקיחת הלוואה בסך של 150,000 ₪ מהועד האולימפי להחזר ב 10 תשלומים . הצורך נובע מעיכוב בכספים המגיעים לאיגוד כולל משנת 2019 בסכומים הרבה יותר גבוהים

  דוברים- רונן זבליק ומיכאל זיו