סיכום ישיבת ועדת ילדים ונוער שהתקיימה ב 5.3.2020
נכחו: ניר יגודה, עידו קצנלנבוגן, שרון מעוז, גבריאלה פפרמן, מיכל ברם

עדכונים בנוגע לפרוייקט מנטורים של חברי/ות הנבחרת מטרת הפרויקט היא להעצים ולחבר בין הספורטאים הצעירים לבין סגל הספורטאים והספורטאיות הבכירים שלנו. לשם כך נרצה לשלבם במהלך העונה בפעילויות עם הילדים  עבורם הם מהווים מודל לחיקוי.

הפעילויות שנפעל לקיים במהלך העונה:

 • השתתפות של נציגים מהנבחרת אשר ייקחו חלק בחלוקת מדליות בשער סיום/חלוקת מדליות בטקס הסיום/הזנקות וכד' בתחרויות.
 • חברי/ות הנבחרת ישתתפו בטקס הסיום באליפות ישראל באילת.
 • מפגש משותף לחברות נבחרת ובנות צעירות לפעילות משותפת ושיח.
 • שילוב נציגי נבחרת לשיח במפגשי פרחי טריאתלון.
 • פתיחת תחרות שליחים או רגילה במשחה של נציגי נבחרת וחלוקת כובעי השחייה שלהם לילדים.

סרטוני תדמית וסרטוני חוקה מטרת סרטוני החוקה בהם הילדים מציגים את החוקים השונים מייצרת הזדמנות לגרום לילדים לעסוק באופן פעיל בסעיפי החוקה. בנוסף לפרסום סרטונים שישלחו על ידי הקבוצות, נעלה שאלונים באינסטגרם.

סרטוני תדמית– המטרה להגביר את החשיפה לליגת הילדים והנוער ברשתות ולגרום לילדים וילדות נוספים להצטרף לצד פרסום של הקבוצות. לשם כך בקשנו ונתזכר שוב שקבוצה שרוצה שהספורטאים והספורטאיות שלה יופיעו בסרטוני התדמית צריכה לשלוח לנו לאחר קבל אישור מהורי הילדים שיופיעו בסרטונים את החומרים הבאים:

 • תמונה קבוצתית עם ביגוד קבוצה.
 • תמונות אישיות של ילדים ונוער, או מס' מועט של ספורטאים בעת פעילות/תחרות בשלושת הענפים, בשני המגדרים או מעורבבים סה"כ 6 תמונות באיכות טובה.
 • סרטונים קצרים של ספורטאי וספורטאית (בנפרד או משולב) המתייחסים ל- מה הוא הענף עבורי? מה הוא תורם לי? למה הם אוהבים את הענף? קהילת הטריאתלון, חוויות מהתחרות הראשונה, וכד'

דוגמה לסרטון תדמית https://www.instagram.com/p/B7ZOa9vhup8/?utm_source=ig_web_copy_link

את הסרטונים אנו נערוך, נפרסם במדיות השונות עם הפניה ללינק קבוצות אימון ומאמנים באתר- לכן נשמח שתעברו על המידע הכתוב באתר בשנית לראות שאכן הכל תקין

לינק לקבוצות ומאמנים באתר האיגוד לחצו כאן!

 

נוהל רישום מאוחר האינטרס המשותף של כולם הוא שלספורטאים תהיה חוויה טובה בתחרויות. לשם כך חשוב שהמאמנים ידגישו לספורטאים ולהורים את החשיבות להירשם מוקדם לתחרויות ולא ברגע האחרון. במהלך העונה תהיה תקופה של הרשמה מאוחרת בה המחירים עולים לתקופה של עד שבועיים מסגירת ההרשמה. לפני מועד עליית המחירים וסגירת ההרשמה מפורסמת הודעה בקבוצות של המאמנים בנוסף לפרסום במדיות השונות במטרה שההודעות תועברנה על ידי המאמנים לקבוצות.

לאחר בחינת אופציית נוהל רישום מאוחר הוחלט כי ככלל לא יתקיים אישור לרישום לאחר סגירת הרשמה, לא יתקיים אישור חריגים כמותי פר קבוצה. ההצעה לא התקבלה עקב חשש לפגיעה באיכות התחרות והעבודה שכרוכה בכך.

מקרים חריגים ייבחנו לגופם ולא יתווספו באופן אוטומטי אלא רק במידת האפשר ועלות הרישום תהיה גבוהה יותר. במקביל יתקיים מעקב אחר רישום חריג במהלך העונה ובמידת הצורך יתקיימו פניות  אישיות לקבוצות/מועדונים.

תיק ניהול תחרות ילדים – מעבר על עדכון תיק ניהול תחרויות ילדים והוספת הנקודות הבאות שהוצגו למנהלי התחרויות בישיבה שהתקיימה לאחר ישיבת ועדת הילדים ונוער.

 • עלות תחרות לחבר איגוד וללא חבר איגוד- הפער בעלות התחרויות בין חבר איגוד ללא חבר איגוד יעמוד על 50 ₪ בהרשמה מוקדמת ובהרשמה מאוחרת.
 • 10 דק' אחרי פתיחת שטח ההחלפה בתחרות יתקיים תדריך למאמנים על ידי נציג מנהל התחרות.
 • מסלולים- להוסיף הסבר ומפה של זרימה בשטח החלפה. לוודא שהשופטים יודעים את המסלולים, זרימות שטח החלפה ויכולים להסביר לילדים.
 • סופרי הבריכות יבדקו נוכחות של הילדים במקצה שלהם. על מנת לא לעקב את הזינוקים בתחרות עקב המתנה להגעה של ספורטאים. חשוב שהמאמנים יעדכנו ככל שניתן בבוקר התחרות את מנהל התחרות/נציג האיגוד אם ספורטאי/ת מהקבוצה לא הגיע/ה לתחרות על מנת שיהיה אפשר לעדכן את הרשימות של סופרי הבריכות.
 • החל מהעונה הנוכחית 2020 תיכנס לתוקף ההחלטה בדבר תחרות בגילאי 8-9 רק עם אופני שטח. ההגדרה של אופני שטח היא בהתאם לחוקה ומתייחסת ל:
 • רוחב צמיג לא יהיה קטן מ-1.5 אינטצ' (38 מ"מ).
 • צורת כידון – מותר אך ורק כידון אופני הרים (ישר).
 • אסור כידון כביש (drop handlebars).
 • חובה שקצוות הכידון יהיו פקוקים.
 • ייבדק לגבי סטנדים, מעמדי אופניים לאופני שטח.
 • אזור מאמנים בשטח בריכה- על מנת לאפשר למאמנים לראות את הספורטאים שלהם בזמן השחייה יוקצה מקום אליו יוכל להיכנס נציג של הקבוצה עם תג מאמן.

דירוג סבב הוסכם כי לא יהיה פיצול בין גילאי 14 ל- 15 והדירוג סבב יתחיל מגיל 10. יתקיימו עדכונים במקדמים השונים של תחרויות. במצב של ניקוד זהה, הדירוג סבב ייקבע ע"פ המיקום בטריאתלון אילת אליפות ישראל בטריאתלון. דירוג הסבב נקבע טרום תחילת העונה 2020 ולפני ביטול התחרויות בשל מחלת הקורונה. בסמוך לחזרה לשגרת התחרויות, בתקווה שתגיע במהרה, נעדכן לגבי קיום דירוג סבב העונה.

**דירוג ילדים**

מינימום השתתפות ב 4 תחרויות בעונה, יילקחו 5 תחרויות הטובות בעונה מתוכן רק תחרות 1 יכולה להיות תחרות לא של טריאתלון מלא.

מקדם 1.5 לאליפות ישראל בטריאתלון

מקדם 1 תחרויות טריאתלון רגילות

מקדם 1 אליפויות ישראל בתחרויות לא של טריאתלון מלא (אקוותלון, דואתלון…)

מקדם 0.8 תחרויות לא של טריאתלון מלא (אקוותלון, דואתלון…)

** דירוג מיני ספרינט גילאי 14-15**

מינימום השתתפות ב 4 תחרויות בעונה, יילקחו 5 תחרויות הטובות בעונה מתוכן רק תחרות 1 יכולה להיות תחרות לא של טריאתלון מלא.

מקדם 1.5 לאליפות ישראל בטריאתלון

מקדם 1 תחרויות טריאתלון רגילות בים

מקדם 1 אליפויות ישראל בתחרויות לא של טריאתלון מלא (אקוותלון, דואתלון…)

מקדם 0.8 תחרויות לא של טריאתלון מלא (אקוותלון, דואתלון…)

מיני ספרינט בריכה לא בדירוג סבב

** דירוג נוער**

מינימום השתתפות ב 4 תחרויות בעונה (מאותו המקצה לדוגמא 4 תחרויות במקצה הנוער, ספרינט וכו'..), יילקחו 5 תחרויות הטובות בעונה מתוכן רק תחרות 1 יכולה להיות תחרות לא של טריאתלון מלא.

מקדם 1.5 לאליפות ישראל בטריאתלון

מקדם 1 תחרויות טריאתלון רגילות

מקדם 1 אליפויות ישראל בתחרויות לא של טריאתלון מלא (אקוותלון, דואתלון…)

מקדם 0.8 תחרויות לא של טריאתלון מלא (אקוותלון, דואתלון…)

 

על החתום ועדת ילדים
2020