עדכון קריטריונים לאליפות אירופה נוער וקדטים לשנת 2020

עדכון קריטריונים לאליפות אירופה נוער וקדטים לשנת 2020

עקב העדר תחרויות בארץ ובחו"ל בזמן מגפת הקורונה ובהתאם להחלטת הועדה המקצועית סוכם על עדכון הקריטריון לאליפות אירופה נוער וקדטים כדלקמן:

נוער:
אליפות אירופה נוער מתוכננת להתקיים בשלב זה ב 28-30 באוגוסט 2020 בטרטו, להלן עדכון הקריטריון:

אחד ההישגים הנ"ל יהוו קריטריון:
1.אלוף/ת ישראל מאילת 2019 – כולל הוכחת כשירות ב2020. (ללא שינוי)
2..תחרות אשקלון 19/6/20 מקום ראשון ושני בתחרות בניכוי אלוף/ת ישראל.
3.מתחרה רביעי/ת שיצא לאליפות (ככל שיהיה מספיק סלוטים) יקבע בהתאם לדיון שהתקיים בין המאמן הלאומי, המנהל המקצועי ויו"ר הועדה המקצועית.

קדטים:
אליפות אירופה לקדטים מתוכננות להתקיים בשלב זה ב 3-4 באוקטובר 2020 באלניה:
לפי סדר העדיפות הבא:
1.שני הראשונים/ןת בתחרות אשקלון 19/6/2020.
2..שניים-שלשה נוספים למגדר בהתאם לתחרות טסטים בפרויקט עתודה בסוף הקיץ.
הספורטאי החמישי יצא במידה ונקבל את אישור ה ITU ל 5 משתתפים.

הערה: עקב אי הודאות בשל מצב הקורונה ומועד האליפות הצפוי, עדכון הקריטריון הינו לשלב זה והוא עשוי להתעדכן בהמשך בהתאם להחלטת הועדה המקצועית.

בברכה,

ישראל לוינסון
יו"ר הועדה המקצועית