החלטת הנהלה 12.20

נערכה באמצעות מייל
השתתפו : מיכאל זיו , שרה צלח ,איילת אשד , איסי לוינסון , מושיקו חכם , רונן זבליק , מיכל ברם ,הראל זילברמן .

החלטת הנהלה 12.20

  • בעקבות הודעתו של יוסי רובננקו על פרישתו מהועד המנהל ומכל תפקידיו באיגוד , הוחלט כי מיכאל זיו יהיה אחראי קורונה

    דובר מיכאל זיו