החלטות הנהלה 11.20

נערכו באמצעות מייל
השתתפו : מיכאל זיו , שרה צלח ,איילת אשד , איסי לוינסון , יוסי רובננקו , רונן זבליק , מיכל ברם ,הראל זילברמן , מושיקו חכם

החלטות הנהלה

  • לאור פניות של מספר מנהלי קבוצות , הוחלט פה אחד להרחיב את ועדת הקשר עם אגודות .
    המטרות בהרחבת הועדה הן קיום קשר פתוח ורציף עם החברים בועדה, לשמוע , כולל דברי ביקורת, את אשר ברצון הקבוצות להשמיע ומנגד, להעביר עדכונים מההנהלה, תוכניות לעתיד וכל דבר אחר במסגרת דיאלוג בריא עם הקבוצות, ליצור השתלמויות במסגרת זום בנושאים שונים – ארגון תחרויות, הגשת ספורטאים לחיילים מצטיינים, נושא חוקה ובקרה, הצגת מסגרת המצויינות ועוד .
    החברים הנוספים שאושרו: הראל זילברמן ,יואב ביטון , הילה אופשטיין , ענבר זהבי, אור ברגר, ניר יגודה , מיכאל זיו, שרה צלח, מיכל ברם, איסי לוינסון ,ניר באר
    מזכירת הועדה ואחראית על הפעלתה , תהיה גבריאלה אשר מנוסה בתחום ומכירה את כולם

    כמובן שהועדה תשמח ומעודדת לצרף חברים נוספים אם יחשבו שרוצים ויכולים לתרום להידוק קשר חשוב זה כל מנהל קבוצה הרוצה להצטרף וקבוצתו רשומה באיגוד ושילם דמי חבר , יפנה בקשה ל office@triathlon.org.il

  • אושרו פה אחד דמי חבר לשנת 2021. החברים שהיו בשנת 2020 ושילמו דמי החבר וכאות הערכה לנאמנותם לאיגוד, ישלמו מחצית מדמי החבר הרגילים. המחירון יפורסם באתר האיגוד