בטבלה הבאה מוצגות כל הקבוצות הרשומות באיגוד.

החלוקה הינה לפי אזורי פעילות והסמכה: