כללים ותנאים

תקנונים, מסמכי תאגיד, קישורים

בעמוד זה תוכלו  לקרוא ולהוריד  את התקנונים אליהם מחוייב איגוד הטריאתלון הישראלי, דוחות כספיים, דוחות ביקורת ומסמכי תאגיד  וכן קישורים שימושיים.

קישורים, מידע כללי

כללי האתיקה לספורט בישראל והוראות הקוד האתי הגנרי

איגוד הטריאתלון הישראלי מאמץ ומקבל על עצמו את כללי האתיקה לספורט בישראל ואת הוראות הקוד האתי הגנרי להגינות והתנהגות ספורטיבית ככפי שפורסם בחודש דצמבר 2012 באתר משרד התרבות והספורט בכתובת הבאה: http://www.mcs.gov.il/Sport/Pages/default.aspx (להלן: "הקוד האתי"). והמצ"ב כחלק בלתי נפרד מתקנון זה ומסומן כנספח א'. חברי האיגוד יפעלו להטעמת הוראות הקוד האתי בקרב חברי האיגוד ובפעילות האיגוד.