ברוכים הבאים למערכת הרישום וניהול חברים של איגוד הטריאתלון הישראלי!

שימו לב יש לקרוא בעיון!

על כל מתחרה בתחרויות טריאתלון להוציא אישור מתחנה לרפואת ספורט, חתום על ידי רופא ספורט כי הוא כשיר לעסוק בענף הטריאתלון (שחייה, רכיבה וריצה).

אישורים עליהם חתומים קרדיולוג, רופא משפחה או כל רופא אחר מלבד רופא ספורט לא יתקבלו.

הרישום לחברות בעמותת איגוד הטריאתלון הישראלי באמצעות תשלום מיסי החבר השנתיים אינם מקנים לחבר כל הרשאה או אישור להתאמן ו/או להתחרות בספורט הטריאתלון על שלשת חלקיו ו/או אישור לעשות כל פעילות ספורטיבית אחרת בכל מסגרת שהיא,
על כל אדם המעוניין להתאמן ו/או להתחרות בתחרויות טריאתלון במסגרת מסודרת לעמוד בכללים ובהנחיות  של חוק הספורט  התשמ"ח 1988.  האחריות לקיום החוקים  והכללים  המפורטים בחוק הספורט  חלים על החבר בלבד ואיגוד הטריאתלון הישראלי אינו צד או גורם האחראי לקיום חבות זו.
לתשומת לב הנרשם לחברות ו/או לחידוש חברות, איגוד הטריאתלון הישראלי אינו צד ולא יהיה צד בכל התקשרות שהיא בין החבר ובין קבוצת הטריאתלון בה בחר החבר להתאמן .

כניסה למערכת הרישום והניהול