שינוי בחוק הספורט - נוהלי ביטוח חדשים

ספורטאיות וספורטאים יקרים.ות

בהתאם לשינוי שחל לאחרונה בחוק הספורט בעניין ביטוח תאונות אישיות לספורטאים בתחרויות טריאתלון החל מתאריך פרסום הודעה זו, ספורטאי שאינו מקבל שכר מאיגוד הטריאתלון, פטור מהצגת פוליסת ביטוח עפ"י חוק הספורט !

הנחיות אלו בתוקף משנת 2019

להלן פירוט משמעות השינוי:

כלל הספורטאים לא צריכים יותר להציג אסמכתא על רכישת ביטוח, כתנאי הרשמה לתחרויות המופקות ע"י איגוד הטריאתלון הישראלי .

להלן נוהל מעודכן בנושא ביטוח :

על הספורטאי להעלות מסמך למערכת ניהול המידע של האיגוד דרך יישומון @event:

"כתב התחייבות בעניין ביטוח תאונות אישיות" , תחת מסך "ביטוח" ( מסך 4).

ביטוחי תלמידים- אין שינוי בנוהל- תחת הטופס החדש, האחיד, נא לסמן בקובייה השלישית V ולפרט.

ספורטאי שרכש ביטוח חד יומי (דרך איגוד הטריאתלון בלבד) לאחת התחרויות הקרובות שיתקיימו בשנת 2018 בעת הרישום לתחרות, יצור קשר עם משרד האיגוד ויזוכה במלוא סכום הביטוח החד יומי.

לא ינתנו זיכויים על תחרויות עבר וזיכויים שנרכשו חיצונית.

איגוד הטריאתלון ממליץ לספורטאים לבטח עצמם בביטוח תאונות אישיות למרות שיש פטור מהצגת פוליסת ביטוח מכח הוראות חוק הספורט.

שאלות, תהיות ניתן לשלוח אל משרד האיגוד באמצעות דף הפייסבוק של איגוד הטריאתלון במסרים אישיים או בהודעת דוא"ל אל משרד האיגוד : office@triathlon.org.il

שאלות ותשובות