פירוט ההודעה

משרד התרבות והספורט – מינהל הספורט ("המשרד"), מודיע, כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2019 ברובד תחרותי שוטף (נוער) שמטרתו הוא קידום קבוצות וספורטאים פעילים, באמצעות שדרוג מתקנים, רכישת ציוד ושדרוג חדרי כושר לפי סעיף 3א', רשויות מקומיות וגופים אחרים בסכום של כ-5.83 מיליון ש"ח

בפועל, אגודת ספורט יכולה להגיש בקשות לסיוע ברכישת ציוד באמצעות מנהל הספורט (לשעבר קרן המתקנים בטוטו)

 

להלן קישור להגשת בקשות לקרן