כללי

כללי

איגוד הטריאתלון הישראלי ומועצה אזורית מטה אשר מזמינים אתכם לטריאתלון אכזיב השישי.
התחרות תתקיים במסגרת פסטיבל ים של גליל מערבי. בואו לחוות אירוע ספורטיבי באווירה אחרת בחבל
הארץ המדהים בצפון הארץ

דגשים מקצועיים
• במקצי מיני ספרינט, ספרינט נוער ומקצה קדטים 16-17 , בלבד, תותר רכיבת דרפטינג ע"פ חוקי ה ITU וכן תתבצע הפרדה מגדרית בהזנקה.
• דרפטינג בין מגדרי או בין מקצים אינו חוקי.
• יש לדאוג לתצורת אופניים חוקים לפי חוקי איגוד הטריאתלון העולמי ( ITU ) לרכיבה במתכונת דרפטינג.

השנה התחרות עוברת לחוף בצת היפיפיה והמתאים יותר לצרכי קיום תחרות טריאתלון

 

 

חנייה ודרכי הגעה

נוסעים צפונה על כביש 4 לכיוון ראש הנקרה. החנייה בחניון חוף בצת, הצמוד לשטח ההחלפה .
שימו לב, החניון ייסגר בשעה 6:00 בדיוק לכניסת רכבים.
אנא הקפידו על חנייה במקומות המותרים לטובת קיום בטוח של האירוע ולמען ביטחון הספורטאים.
לא תותר יציאת רכבים עד סיום התחרות

הסדרי חנייה:

החנייה בחוף בצת
החנייה תתאפשר עד השעה 5:30, לפני סגירת הכביש לתנועה

בעלי תפקידים

מנהל התחרות: עידן שלו, גולדפיש
בקר טכני: יובל רייז
שופט ראשי: רונן שקד
ועדת עירעורים : יובל רייז, מיכאל זיו, עידן שלו

דגשים

לפי חוקי התחרות, חליפות שחייה למקצים מיני ספרינט, קדטים וספרינט נוער יותרו לשימוש בטמפרטורת מי
ים של 20 מעלות צלסיוס ומטה בלבד.
לקבוצות הגיל יאושרו חליפות מטמפרטורה של 22 מעלות צלסיוס ומטה. החלטה לגבי שימוש בחליפות
שחיה תהיה בבוקר התחרות כשעה לפני הזינוק הראשון.
חלוקת ערכות משתתף ומספרי תחרות )למי שאינו חבר איגוד – יש להפקיד פקדון על סך 50 ₪ עבור הצ'יפ
מדידה( ביום שישי 3.5 , בשעות 16:00 עד 18:00 בחוף בצת וביום שבת בבוקר התחרות החל משעה 4:45
ליד שטח ההחלפה.
תדריך תחרות ביום שישי בשעה 16:00 בשטח ההחלפה וביום התחרות על קו המים לפני כל זינוק.

שטחי החלפה:
בתחרות יהיו קיימים שני שטחי החלפה להלן: צפוני עבור מקצי הדרפטינג )מיניספרינט, קדטים ונוער( ושטח
החלפה דרומי עבור כל שאר המקצים.
שימו לב! הרישום לתחרות מותנה בהצגת אישור רפואי תקף ליום התחרות מתחנה לרפואת ספורט בלבד!
מסמכים שמועלים דרך אט-איונט יאושרו עד ליום סיום ההרשמה לתחרות בשעה 15:00 בצהריים.
הרשמה לתחרויות נסגרת באופן אוטומטי ביום סיום ההרשמה בחצות, לא תהיינה הרשמות לאחר מכן, לא
תתאפשר הרשמה לכלל המקצים ביום האירוע .
המקובלים באיגוד הטריאתלון הישראלי. -ITU התחרות מתנהלת לפי חוקי וחוקת ה
ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים ובסדרי הזינוקים על פי כמות הנרשמים, יש לעקוב אחר העדכונים באתר
התחרות !

מדידת זמנים ותוצאות

מדידת זמנים אלקטרונית על ידי מערכת championchip. לאחר התחרות התוצאות יפורסמו כאן.