כללי

כללי

לטופס אישור בריאות לחצו כאן!

עיריית אשקלון, חברת "מישורים" ואיגוד הטריאתלון הישראלי שמחים להזמינכם לאליפות ישראל במקצי מיני ספרינט ונוער שתתקיים באשקלון.

הנחיות משרד הבריאות:
חשוב לציין כי ההתנהגות באזור התחרות תהיה תחת הנחיות משרד הבריאות אותם אנו מתכוונים לכבד ולהתנהל לפיהם בדיוק ובדקדקנות . כמו כן, לכל נרשמי התחרות מפורסם מסמך (בחלק העליון של עמוד זה) אותו חובה למלא ולהציג (פיזית להביא את המסמך) בכניסה לשטח החלפה אי ציות להנחיות יגרור אחריו אמצעי ענישה ע"י האיגוד וכן ע"י רשויות אכיפת החוק בשטח.
נכון לתאריך פרסום זה 18.11.20 כמות המשתתפים המותרת לכל התחרות הינה 600 ספורטאיות וספורטאים במקצים השונים ולכן, על מנת לעמוד בדרישה של משרד הבריאות להלן הנהלים-
ריחוק חברתי:
כל המשתתפים יחולקו לקבוצות של 20 ספורטאים (החלוקה יכולה להשתנות בהתאם לרישום והנחיות משרד הבריאות) – בשטח ההחלפה, בתדריך לפני הזינוק ובזינוקים.
הרשמה:
מאחר והנחיות משרד הבריאות מגבילות מאוד את כמות המשתתפים, אנו לצערנו נאלצים להגביל את ההרשמה לחברי איגוד רשומים בלבד עפ"י הסעיף הבא.
התחרות הינה למקצי ילדים 8-13, מיני ספרינט 14-15, נוער 16-19 ועילית חברי איגוד שחידשו חברות לשנת 2020 ובעלי ארגומטריה ותצהיר ביטוח שמאושרים במערכת בעת ההרשמה (לא ניתן לבצע הרשמה ללא מסמכים אלו) בלבד. כמו כן לכל נרשמי התחרות מפורסם מסמך (בחלק העליון של עמוד זה) אותו חובה למלא ולהציג (פיזית להביא את המסמך) בכניסה לשטח החלפה אי ציות להנחיות יגרור אחריו אמצעי ענישה ע"י האיגוד וכן ע"י רשויות אכיפת החוק בשטח. (אי מילוי והצגת הטופס לא יאפשר כניסה לשטח ההחלפה והשתתפות בתחרות). לא ניתן יהיה לאסוף מספרי ברזל או כל ציוד אחר בנקודת הרישום וזאת למנוע התקהלות מיותרת.
מכסת הרישום הכוללת לתחרות עומדת בשלב זה על 600 מקומות. ההרשמה תהיה פתוחה גם לאחר ההגעה למספר המרבי של הנרשמים המורשים במקצים השונים. לאחר ההגעה למספר המקסימלי הנרשמים יהיו ברשימת המתנה**לא תתבצע הרשמה לאחר סגירת ההרשמה באף מקרה.

לפי הנחיות הרשויות השונות ישנה מגבלה על כמות המשתתפים בכל מקצה, ההרשמה תהיה פתוחה גם לאחר ההגעה למספר המרבי של הנרשמים המורשים במקצים השונים. לאחר ההגעה למספר המקסימלי הנרשמים יהיו ברשימת המתנה. רק מי שיקבל אישור לרישום (פורסם לינק לטופס למילוי אונליין אותו יש להציג בכניסה לשטח החלפה) יוכל להתחרות.

כמות של 20 משתתפים מקסימלית בכל קפסולה
מכסת הרישום הכוללת לתחרות עומדת בשלב זה על 600 מקומות.

שטח ההחלפה:
כניסה – תהיה כניסה אחת בפינה הדרום מערבית של שטח ההחלפה, ימדד חום ותתבצע בדיקה ללא מגע של הציוד הנדרש לתחרות. הממתינים לבדיקה יעמדו במרחק של 2 מטר אחד מהשני (יהיה סימון על הרצפה). כמו כן לכל נרשמי התחרות מפורסם מסמך (בחלק העליון של עמוד זה) אותו חובה למלא ולהציג (פיזית להביא את המסמך) בכניסה לשטח החלפה אי ציות להנחיות יגרור אחריו אמצעי ענישה ע"י האיגוד וכן ע"י רשויות אכיפת החוק בשטח. (אי מילוי והצגת הטופס לא יאפשר כניסה לשטח ההחלפה והשתתפות בתחרות)
יציאה – כל המתחרים מתבקשים מיד בסיום התחרות, להגיע כמה שיותר מהר לשטח ההחלפה ולהוציא את הציוד באותה נקודת הכניסה , בלי להפריע לספורטאים שבאותו זמן מתחרים על המסלול, שטח ההחלפה יהיה שטח החלפה "נושם" בשונה מתחרויות רגילות.
כללי – רק מתחרים בעלי מספר חזה ורישום כנדרש, יורשו להיכנס אל שטח ההחלפה. כדי להימנע מאי נעימות נבקש להקפיד על כלל זה, לטובת שמירה על רכוש המתחרים. אין כניסות למאחרים לצ'ק אין.
למפה כניסות ויציאות משטח ההחלפה לחצו כאן!

מסכות:
יש להגיע עם מסכות  – עד הכניסה למכלאת הזינוק יש להסתובב עם מסכת פנים.
בשער הסיום יחולקו מסכות לכל המסיימים.
זינוק:
רק המתחרים באותו זינוק רשאים לגשת לשטח הזינוק. יתקיים תדריך נפרד לכל זינוק. הכניסה לזינוק בקו הים תעשה בקבוצות של 20 ספורטאים שיעמדו לאורך קו הזינוק במרחק 2 מטר אחד מהשני לפי סימון דגלי הזינוק האישיים.
לוח הזינוקים עשוי להשתנות בהתאם לכמות הנרשמים. לוח זינוקים סופי יפורסם 48 שעות לכל הפחות לפני התחרות.
סיום:
סיום – טקס סיום – לא יתקיים טקס סיום ולא יחולקו מדליות. בשער הסיום יחלקו מגבות סגורות עם לוגו התחרות. לא יחולקו מדליות ואוכל.
מים – ימוקמו 2 תחנות מים ויחולקו בקו הסיום בבקבוקים.

הנחיות נוספות ממשרד הבריאות:
יש לעקוב אחרי שינויים אפשריים וזאת בהתאם להנחיות הרשויות במדינת ישראל.

דראפטינג
למעט ילדים 8-9 מאושר ביצוע דרפטינג. תחול הגבלה על תצורת אופניים. במקצים אלו בעלי אופניים בתצורה שאינה מאושרת (כגון בעלי כידון בולט) לא יורשו להתחרות.
ילדים בגילאי 10 ומעלה (לפי שנת לידה) יוכלו להתחרות עם אופני כביש. משמע גילאי 9-8 (לפי שנת לידה) יתחרו עם אופני שטח בלבד.
לכללים ותנאים תחרויות ילדים לחצו כאן!
לדגשים לאופניים על פי חוקת התחרות לחצו כאן!

ביטול הרשמה
מטבע הדברים בתקופה זו, קיום התחרות תלוי בשאלת קיומן של מגבלות על פעילות, עקב וירוס הקורונה או דומיו, ככל שתהיינה מגבלות כאלו במועד התחרות.
נושא הגבלות על פעילות בקשר עם וירוס הקורונה, אינו בשליטת האיגוד ומארגני התחרות, יחד עם זאת, אנו מקווים ומאמינים שב-04.12.20, לא תהיה כל מניעה לקיום התחרות. מאחר וקיימת אפשרות תיאורטית שתהיינה מגבלות לקיום התחרות עקב וירוס הקורונה, תנאי להרשמה לתחרות הוא כי במידה והתחרות תאולץ להתבטל עקב מגבלות קורונה או כח עליון אחר
יש לשלוח *מייל לאיגוד בשיתוף הנהלת חשבונות הכוללת שם התחרות, שם הספורטאי, ומס' ת.ז
*יש לכתב את שתי כתובות המייל:
מייל הנהלת חשבונות- edna@triathlon.org.il
מייל שירות לקוחות- office@triathlon.org.il

בביצוע ההרשמה, הנכם מאשרים כי אתם מסכימים לתנאי זה, מאשרים אותו ומקבלים אותו

חנייה ודרכי הגעה

עקב הפרדת הקורונה לקפסלות יש להיערך להגעה וחניה באזור המיועד בלבד. רק מנקודה זאת תתאפשר חניה וגישה לשטח ההחלפה ללא חציית מסלול התחרות. יש להגיע באשקלון אל מתחם המרינה ושם לחנות. יהיה שילוט הכוונה אך יש לקחת בחשבון שבשעות ההגעה יהיה עדיין חשוך ולכן יש לשים דגש על הכנה ולמידה של דרך ההגעה.
למפת הגעה לחצו כאן!

חשוב להדגיש שהילדים אינם יכולים להגיע עם מלווים /הורים לאזור הכינוס . נציג הנהלת האיגוד, יהיה בשטח ההחלפה ויעזור לילדים בהתארגנות ובירידה לזינוק.
מאמנים אינם יכולים להיכנס לשטחי התחרות ואינם יכולים ללוות את הילדים.

בעלי תפקידים

מנהל התחרותמייקי כץ
בקרית טכנית:   אסתי אבסקר
שופט ראשי:  אורי צלח
ועדת עירעורים: TBD, מיכאל זיו, נציג העירייה

מקצי חצאי גמר וגמר

בטריאתלון אשקלון נקבעה שיטה של מקצי חצאי גמר ולאחריהם מקצי גמר, שיטה זו נובעת מכך שנדרשות קפסולות של עד 20 ספורטאים בכל זינוק.

השיטה הזו קיימת עפ"י חוקי איגוד הטריאתלון העולמי מאחר ולא ניתן לקבוע בענף שלנו דירוג על בסיס זמן בלבד (עקב ההשפעה של מתחרים אחד על השני בדרפטינג וכן מז"א שיכול להשתנות בין מקצים כמו רוח).

להלן הכללים בנוגע למקצי חצי גמר וגמר שיופעלו באשקלון עם התאמה לחוקי איגוד הטריאתלון העולמי:

1. גמר ישיר – במידה ויהיו עד 20 ספורטאים/ות בקטגוריה כלשהי – לא יתקיימו חצאי גמר, אלא גמר ישיר.

2. שיבוץ – הספורטאים/ות במקצים השונים ייעשה על ידי 'הגרלה עיוורת'.

3. העפלה לגמר – בהתבסס על חוקת האיגוד העולמי, יש שני סוגי העפלה:

א. העפלה לגמר על בסיס מיקום במקצה.

ב. העפלה לגמר על בסיס זמנים.

ג. אלו הכללים שיהיו באשקלון עפ"י הכללים של האיגוד העולמי המותאמים למקצה גמר של עד 20 ספורטאים/ות:

א. 2 חצאי גמר – 9 עולים/ות מכל מקצה אוטומטית + 2 עם התוצאה המהירה ביותר.

ב. 3 חצאי גמר – 6 עולים/ות מכל מקצה אוטומטית + 2 עם התוצאה המהירה ביותר.

ג. 4 חצאי גמר – 4 עולים/ות מכל מקצה אוטומטית + 4 עם התוצאה המהירה ביותר.

ד. 5 חצאי גמר – 3 עולים/ות מכל מקצה אוטומטית + 5 עם התוצאה המהירה ביותר.

4. לו"ז – מקצי חצי הגמר יערכו בתחילת התחרות, לאחריהם יתקיימו מקצי הילדים ולאחר מקצי הילדים יתקיימו מקצי הגמר, כך שתתאפשר מנוחה סבירה ובדיקת העולים לגמר בצורה מסודרת (אנו מבקשים ממי שיודעים שלא העפילו לגמר לא להישאר, עקב הגבלות הקורנה על התכנסות).

5. מרחקים – המרחקים מקוצרים של המקצים מותאמים גם לכך שהמעפילים לגמר מבצעים שתי תחרויות ביום ומצד שני מתחשבים באלו שמגיעים ולא יעפילו לגמר וראוי שתהיה להם תחרות כמה שיותר קרובה למרחקים הרגילים.

גילאי 14-15: חצי הגמר במרחק של מיני ספרינט והגמר במרחק של גילאי 12-13.

גילאי 16+: חצי הגמר במרחק של מיני ספרינט וגם הגמר במרחק של מיני ספרינט.

אם יש שאלות אתם מוזמנים להפנות אותן למאמני הקבוצות והמאמנים יפנו לאיגוד בכדי שנוכל לענות בצורה מסודרת ובמידת הצורך לעדכן את כלל המתחרים.

נקודות נוספות

התחרות הינה תחרות אליפות ישראל במקצי מיני ספרינט ונוער.
התחרות הינה לחברי איגוד בלבד.

לא ניתן יהיה לאסוף מספרי ברזל או כל ציוד אחר בנקודת הרישום וזאת למנוע התקהלות מיותרת.
תדריך יתקיים על קו הזינוק ביום בתחרות.
רק מתחרים בעלי מספר חזה ורישום כנדרש, יורשו להיכנס אל שטח ההחלפה. כדי להימנע מאי נעימות נבקש להקפיד על כלל זה, לטובת שמירה על רכוש המתחרים. אין כניסות למאחרים לצ'ק אין.
למעט ילדים 8-9 מאושר ביצוע דרפטינג. תחול הגבלה על תצורת אופניים. במקצים אלו בעלי אופניים בתצורה שאינה מאושרת (כגון בעלי כידון בולט) לא יורשו להתחרות.
ילדים בגילאי 10 ומעלה (לפי שנת לידה) יוכלו להתחרות עם אופני כביש. משמע גילאי 9-8 (לפי שנת לידה) יתחרו עם אופני שטח בלבד.
לכללים ותנאים תחרויות ילדים לחצו כאן!
לדגשים לאופניים על פי חוקת התחרות לחצו כאן!
לוח הזינוקים עשוי להשתנות בהתאם לכמות הנרשמים. לוח זינוקים סופי יפורסם 48 שעות לכל הפחות לפני התחרות.
מכסת הרישום הכוללת לתחרות עומדת על 600 מקומות. ההרשמה תהיה פתוחה גם לאחר ההגעה למספר המרבי של הנרשמים המורשים במקצים השונים. לאחר ההגעה למספר המקסימלי הנרשמים יהיו ברשימת המתנה**לא תתבצע הרשמה לאחר סגירת ההרשמה באף מקרה.
טקס הסיום – לא יהיה על מנת למנוע התקהלות מיותרת.
*התחרות הינה תחרות המדווחת לטוטו.

מדידת זמנים ותוצאות

מדידת זמנים אלקטרונית על ידי מערכת championchip. לאחר התחרות התוצאות יפורסמו כאן.

התוצאות בטריאתלון אשקלון יופיעו בזמן אמת באפליקצייה של 4ספורט

https://4sporttr.page.link/tc4X

מה חדש:

.1 במסך התוצאות ניתן לראות את זמני הביניים כאשר משכיבים את הטלפון
.2 ניתן יהיה לראות זמן סיום משוער של משתתפים שטרם סיימו (בתנאי שהם בשלב הריצה)
3. עבור כל משתתף שיסומן כמועדף יישלחו הודעות בזמן אמת שיעדכנו על מיקומו והזמן שלו במהלך המרוץ
4. ניתן להעלות תמונת סלפי משער הסיום והשם והתוצאה יוטמעו בתמונה
5. ניתן לצפות בספליטים בתצוגה רחבה ולראות קצבים ומרחקים 🥳💪