אתגר הדור הבא - ETU Next Generation Challenge

אתגר הדור הבא – ETU Next Generation Challenge

על האתגר –
בעקבות משבר הקורונה העולמי ושיבוש לוח התחרויות הבינלאומי השיק איגוד הטריאתלון האירופאי (ETU) אתגר חדשני המיועד לאפשר לספורטאים לבחון את עצמם מול מתחרים מכל רחבי אירופה.
במסגרת האתגר יבצעו הספורטאים הצעירים טסט (מדידת זמנים) של 3000 מטר ריצה ו-400 מטר שחייה (לא ברצף, אלא עם הפסקה בין שתי המדידות). כל תוצאת ריצה ושחייה מקנה ניקוד על פי הטבלה (בהתאם למגדר). תוצאות הטסטים של הכלל הספורטאים יישלחו לאיגוד האירופאי שיפרסם אחת לשבוע טבלת דירוג כלל אירופית.

אקוותלון וינגייט –
במסגרת אקוותלון וינגייט הוחלט לקיים תחרות רשמית של איגוד הטריאתלון, שתתקיים על פי חוקי הפורמט של "אתגר הדור הבא".
דירוג המתחרים בתחרות תיקבע לפי שקלול ניקוד הריצה וניקוד השחייה (על פי הנוסחה הבאה):
ניקוד:
Swim points = 260-(160*Time/T100)
Run points = 300-(200*Time/T100)

Time = תוצאת המדידה בשניות.
T100 = תוצאה בשניות השווה ל-100 נקודות על פי הטבלה.

טבלת ניקוד לדוגמא מופיע בכתבה זו בהמשך.
ניתן לקבל טבלת אקסל מרכז האתגר.
קטגוריות:
בנים 14
בנים 15
בנים 16-17
בנים 18-19
בנות 14
בנות 15
בנות 16-17
בנות 18-19

הבהרה לגבי גילאי 14 (שנתון 2006) –
שימו לב – במסגרת "אתגר הדור הבא" של האיגוד האירופאי גילאי 14 לא נכללים. על אף זאת, הוחלט ששנתון זה יתחרה באקוותלון וינגייט על פי פורמט זה ולא על פי הפורמט הרגיל (אקוותלון קלאסי).
רישום לתחרות במסגרת אקוותלון וינגייט –
הרישום לתחרות יהיה דרך אתה איגוד הטריאתלון ואפליקציית @איוונט (כמו כלל תחרויות האיגוד).
תנאים להשתתפות – רשאים להשתתף רק מי שיש שכל הבאים נכונים לגביהם:
בעלי אישור רפואי בתוקף במערכת.
תצהיר ביטוח במערכת.
חברי איגוד הטריאתלון לשנת 2020 – שאושרו ע"י האיגוד.

ביצוע "אתגר הדור הבא" במסגרת האגודות (בנוסף לאקוותלון וינגייט) –
ניתן לקיים טסט במסגרת האגודות לפי חוקי הפורמט. יש למלא אחר כל ההנחיות כפי שמופיעות בפרסומים של ה-ETU ולדווח בצורה מסודרת לרון לוינסון.
אין הגבלה על כמות הפעמים שניתן לבצע את המדידות, התאריך האחרון לשליחת תוצאות הפרויקט הוא 4/10/20.
מאמנים המעוניינים לבצע טסט במסגרת הקבוצה שלהם – יש לפנות למסמך הרלוונטי המצורף.

לפרסום האיגוד הטריאתלון האירופאי לחצו כאן! 

בברכה,
רכזי אתגר הדור הבא בישראל – רון לוינסון ועידו קצנלנבוגן