פירוט והסבר דגשי חוקה

מתחרות ומתחרים יקרים, בטריאתלון: שוחים, רוכבים ורצים, כידוע . כדי לשלב את הכל ביחד, אנחנו צריכים לשלוט גם בחוקי התחרות ולעמוד בהם.

תחרות הטריאתלון מתקיימת על בסיס חוקים וכללים ברורים. קיימים מספר הבדלים בין החוקים בתחרויות Elite (ספורטאי הישג) ובין ספורטאי קבוצות הגיל (AG).

עבורכם, המתחרות והמתחרים החדשים וגם עבורכם, המתחרים המנוסים והוותיקים, אנו מוצאים לנכון להעלות כתבת תקציר המפרטת את החוקים והכללים החשובים והעיקריים של התחרות. 

מקור החוקים: חוקת הטריאתלון העולמית כפי שמפורטת באתר איגוד הטריאתלון העולמי. למען הסר ספק, רק החוקה הרשמית קובעת ואין בילתה.

בכל מקום קיימת סתירה בין הנקודות שמועלות כאן לבין חוקת ה ITU, חוקת ה ITU קובעת.
באחריות המתחרים והמתחרות  חובת הידיעה והשליטה בחוקי התחרות כפי שמפורטים באתר איגוד הטריאתלון העולמי ( קישור כאן למעלה).

כתבה זו מעודכנת ל 23.11.2019  ומבטלת כל כתבות / עידכונים / פירסומים קודמים. 

לחץ כאן לקריאת חוקת הטריאתלון

רישום על הגוף

על המתחרים לסמן על גופם סימני זיהוי, בהתאם לכללים ולחוקי התחרות כפי שמפורטים ומודגמים באתר איגוד הטריאתלון העולמי ( להלן ההנחייה מתוך חוקת התחרות העולמית)

בלוח  המודעות של כל תחרות קיימת הדגמה כיצד לבצע את הרישום.

זמני הגעה לצ'ק-אין

יש להקפיד ולהיכנס לתוך שטח ההחלפה בהתאם ללוחות הזמנים המעודכנים לכל תחרות ותחרות באתר התחרות ולעקוב באופן רציף אחרי הפירסומים והעידכונים באמצעי המדיה של איגוד הטריאתלון, בסמיכות לקיום התחרות. כניסה באיחור לצ'ק אין תאושר במקרים מיוחדים בלבד ע"י השופט הראשי ותגרור עונש תוספת זמן כללית לזמן שהמתחרה קבע בתחרות.

תקינות אופניים וקסדה

חובת המתחרה להגיע לתחרות עם אופניים וקסדה תקינים.
במידה והאופניים אינם תקינים, חובת המתחרה לתקנם לפני כניסתו לשטח ההחלפה.

גם אם בדק שופט את האופניים והקסדה, אין הדבר מעיד על תקינותם. האחריות המלאה לתקינות האופניים והקסדה, על כל המשמעויות הנובעות מכך,  היא על המתחרה בלבד.

מתחרה אשר אופניו / הקסדה שלו אינם תקינים באופן מלא, לא יורשה להשתתף בתחרות.

 

לוחית מספר ברזל / מספר מתחרה לחזה
אין להתחרות ללא מדבקה/לוחית מספר ברזל/ מספר מתחרה לחזה בעת הריצה בלבד. ההחלטה הסופית הנה שאין חובה לרכב עם מספר חזה על הגב.

לצורך זיהוי, במקרה הצורך, ישמשו המספר הקיים על האופניים והסימונים שעל גוף הרוכב. לאור זאת תוגבר האכיפה על סימוני גוף מלאים, ברורים ובגדלים סבירים.

לוחית מספר ברזל / מספר מתחרה לאופניים
אין להתחרות ללא מדבקה/לוחית מספר ברזל/ מספר מתחרה המותקנים על האופניים מתחת למושב האופניים. במקרה והמתחרה הגיע ללא לוחית מספר ברזל / תחרות לאופניים, באחריותו להגיע לעמדת איגוד הטריאתלון בתחרות ( "עמדת חלוקת ערכות") ולקבל מדבקה זמנית לאופניים, אותה יתקין על אופניו.

רכיבה על אופניים בתוך שטח ההחלפה

חל איסור לרכב על אופניים בשטח ההחלפה בכל שלבי התחרות (גם לפני התחרות וגם אחריה). 

רכיבה שלא בשלב הרכיבה (לפני קו עליה או אחרי קו ירידה) תגרור אזהרה ודרישה מיידית להפסקת הרכיבה בשטח ההחלפה (ייתכן גם עונש זמן), ספורטאי שלא יירד מהאופניים וימשיך ברכיבה למרות האזהרה, יפסל.

הפלת ציוד ו/אופניים של מתחרה אחר שלא במתכוון

על המתחרה לפעול לתיקון מיידי של המצב ולהחזרת המצב לקדמותו. לא עשה כן, צפוי המתחרה לעונש תוספת זמן.

החזרת האופניים למקום אחר בשטח ההחלפה

על המתחרה לפעול לתיקון מיידי של המצב ולהחזרת המצב לקדמותו. לא עשה כן, צפוי המתחרה לעונש תוספת זמן.

עליה על אופניים לפני קו עליה
אם אפשרי – תיקון המצב, אם אי אפשר – צפוי המתחרה לעונש תוספת זמן.

ירידה אחרי קו ירידה מהאופניים

אם אפשר – תיקון המצב, – צפוי המתחרה לעונש תוספת זמן.

אי פינוי שטח החלפה לאחר שהוכרז כ"סטרילי"

עד 3 דקות – כרטיס צהוב. כל דקה עונש זמן 30 שניות.
מעל 3 דקות – פסילת המתחרה.
לאחר הזנקת התחרות ,שהייה בשטח החלפה ללא אישור שופט או בקר טכני – המתחרה צפוי להפסל.

הזזת ציוד של מתחרה אחר ללא אישור שופט
חל איסור לגעת או להזיז ציוד של מתחרה אחר – מעבר על חוק זה יגרור אזהרה ו/או פסילה.
לשופט בלבד מותר לגעת או להזיז ציוד של מתחרים.

סימון מקום האופניים
סימון מיקום האופניים (בכל אמצעי שהוא) ו/או הקסדה אסור בהחלט

החלפת בגדים בשטח ההחלפה

איסור מוחלט על החלפת בגדים בשטח ההחלפה הכרוכה בהשארות בעירום חלקי או מלא בתוך שטח ההחלפה. מעבר על חוק זה – פסילה ותלונה לוועדת המשמעת. מותר להוסיף פירטי לבוש לדוגמא: מעיל, חולצה ,נעליים ,גרביים, שרוולים). 

ריצה עם האופניים ללא קסדה רכוסה בשטח התחרות

חל איסור על ריצה עם אופניים ללא קסדה רכוסה בשטח התחרות :  לאחר קבלת אזהרה מצוות השיפוט על העבירה, על המתחרה לעצור במקומו ולרכוס מיידית את הקסדה. לא ביצע המתחרה את ההוראה: כרטיס צהוב ועונש זמן.

גרביים ,שרוולים

בתחרות ללא חליפות שחייה חל איסור על לבישת פריטים אלו רק בקטע השחייה. לאחר קבלת אזהרה/ הערה מצוות השיפוט : הסרה מיידית של פירטי הלבוש האסורים. ענישה בגין אי ביצוע ההנחייה : פסילת המתחרה.

כיסוי לכפות הרגליים כולל נעליים במהלך השחייה

פסילה אלא אם הותר מראש ע"י שופטי התחרות.

זינוק מוקדם למים – עונש זמן.

קבלת עזרה בתחרות

קבלת עזרה מגורם אחר שאינו שופט / בקר / צוות טכני – אזהרה ו/או פסילה (מלבד הגשת תמיכה למתחרים שאושרו לכך ע"י שופטי התחרות, לדוגמא: למשקפי ראיה ומתחרים עם נכויות הדורשות תמיכה).
אלא אם אושר טרם התחרות והופץ בפלייר התחרות ואינו מפריע למתחרים אחרים.

קבלת עזרה בתחרות – תחרויות ילדים

במידה והותרה לגילאים צעירים מאוד (גילאי 8) עזרה בתחרות ע"י צוות השיפוט באופן גורף, על המלווים לנהוג בזהירות במתחרים האחרים.

במידה והותרה לגילאים צעירים מאוד (גילאי 8) עזרה בתחרות ע"י צוות השיפוט באופן ספציפי, על המלווים להיות מסומנים באופן ברור, ולנהוג בזהירות במתחרים האחרים.

דרפטינג
על המתחרים בתחרויות הכוללות אישור דראפטינג, לוודא כי תצורת האופניים בהם הם מתחרים עומדים בחוקי התחרות. בתחרות עם אישור לדרפטינג לחלק מהמתחרים :  מותר לבצע דרפטינג רק לספורטאים ממקצה הדרפטינג על מתחרים ממקצה הדרפטינג.

במקצי דרפטינג אסור לבצע דרפטינג בין מגדרי. ז"א, אסור לגברים לעשות דרפטינג על נשים ולהיפך.

רוכב ממקצה הדרפטינג הנעקף ע"י רוכב ממקצה ללא דרפטינג אינו רשאי לעשות דרפטינג, החוקים חלים החל משלב זה הם חוקי המקצה העוקב.

זיגזוג מוגזם או חוזר על עצמו

בסמכות שופט ו/או צוות התחרות להוריד / לעצור מתחרה במסלול הרכיבה המהווה סכנה לעצמו / מתחרים אחרים באופן רכיבתו, כדי למנוע תאונה.
הרכיבה תהיה בהתאם לחוקי התנועה כולל בעקיפה, אלא אם נאמר אחרת מראש בתדריך ע"י צוות השופטים.

מעבר קו מקוקו או קו לבן שאסור לעבור אותם – אזהרה ו/או פסילה .

אסור לעקוף מימין. גם אם יש נתיב ו/או שוליים פנויים לעקיפה. יש להעיר למתחרה הרוכב בשמאל שיזוז לימין הדרך הפנויה.

חסימה, רכיבה שלא בנתיב

אזהרה ותיקון המצב, אם לא תוקן – פסילה.

https://www.triathlon.org.il/wp-content/uploads/2018/12/drafring-and-blocking.pdf

ליווי מתחרה ע"י מי שאינו מתחרה או ע"י מתחרה שסיים להתחרות (פייסינג)

פעולה זו אסורה בהחלט. בכל שלבי התחרות. אזהרה לכל המעורבים, אם לא תיקן – עונש זמן או פסילה.

ריצה/רכיבת חימום או שחרור על מסלול הריצה לאחר שהתחרות החלה

יגרור הפסקת הפעילות, אזהרה – וכרטיס צהוב.

אלימות מילולית או פיזית כלפי בעלי תפקידים
שימוש באלימות מילולית או פיזית כלפי בעלי תפקידים בתחרות כולל מתנדבים (לדוגמא: מחלקי מים ומכוונים), או מתחרים אחרים או קהל – פסילה ודיווח לועדת משמעת .

חסימה, שינוי נתיב או הפרעה לאתלט אחר
בכוונה – פסילה. לא במכוון – אזהרה (כרטיס צהוב).

הפרעה ו/או הגשת מים, מזון וכד' ע"י קבוצות או נציגי קבוצות
אם החלוקה לא אושרה מראש ע"י צוות השיפוט (בתחרויות ארוכות ייקבע מקום מוגדר להענקת סיוע ע"י נציגי הקבוצות)

נציגי הקבוצות יקבלו אזהרה ואפשרות לתיקון המצב.
לא תוקן – דיווח לוועדת משמעת לצורך בחינת המקרה וענישה מתאימה.

שימוש בציוד לא מאושר לצורך יצירת יתרון
אם לא תוקן – פסילה.

שימוש באוזניות, פלאפונים, רמקולים
מותר כל עוד אין הוא יוצר הפרעה למתחרה או לסביבה (לדוגמא: שליחה וקבלת הודעות, שיחות טלפון, שמיעת מוזיקה המונעת יכולת לשמוע את הסביבה ולשמוע סכנות בטיחותיות).

אם צוות השיפוט החליט כי השימוש יוצר הפרעה – אזהרה, ובמידה ולא תוקן – פסילה.

זריקת לכלוך בצדי הכביש / מסלול ריצה (שלא בנקודת חלוקת מים / מזון)
נדרש תיקון המצב ע"י המתחרה. במידה ולא תיקן – עונש זמן.

קיצור בכל אחד משלבי התחרות
אזהרה ותיקון המצב, לא תיקן – פסילה.

לבוש
ברכיבה ובריצה חייבים בלבוש מלא (גופיה / חולצה) על שתי הכתפיים.
מכסה את כל חלק הגוף העליון מלפנים.
במידה ולא תקין – אזהרה ותיקון המצב, לא תוקן – פסילה.

התחזות למתחרה אחר
אין להעביר הרשמות למתחרים אחרים. אין למכור ערכות השתתפות בתחרויות ו/או לפרסם מכירה שלהם באמצעי המדיה 

מתחרה שייתפס כי קנה / מכר זכות השתתפות בתחרות  –  העמדה לדין בפני וועדת המשמעת של איגוד הטריאתלון עם המלצה לענישה משמעותית. 

 

*עונשי זמן-

על ביצוע דרפטינג-

אולימפי – 2 דק'

ספרינט –  1 דק'

כל עבירה אחרת-

אולימפי – 15 שנ'

ספרינט (כל הגילאים, כולל הנוער) ומיני ספרינט – 10 שנ'

ילדים 10-13 – 5 שנ'

ילדים 8-9 – 1 שנ' או אזהרה בלבד (עפ"י החלטת שופט ראשי).